ראשי עתיד בטוח - תכנית "מנהיגות צעירה"

 עתיד בטוח - תכנית "מנהיגות צעירה"

​הילדים והנוער הם שיקבעו את דמותה ועתידה של מדינת ישראל, הם ה"הון האנושי" והמשאב המרכזי שלנו.

מטרת התכנית לעודד בקרב הילדים מודעות עצמית וצמיחה אישית וחברתית. התכנית נועדה לקבוצות של מנהיגים צעירים, הרוצים ומסוגלים להיות "ראש חץ" לחברה טובה יותר, חברה של שיתוף, סובלנות ואחריות, חברה השוללת אלימות והתנהגויות מסוכנות אחרות. במהלך המפגשים יירכש "ארגז כלים לחיים" - משאבים ערכיים והתנהגותיים - שבעזרתו התלמיד יוכל להעמיק את האחריות האישית והמעורבות החברתית, להיות שותף ומוביל יוזמות לעיצוב עתיד בטוח - עתיד ללא אלימות. כל הנושאים מועברים בשיטה של סדנאות מעשיות וחווייתיות.

"מנהיג הוא אדם הרואה בכל קיר מוצא", שמעון פרס.

 

לאתר "עתיד בטוח"