ראשי למידה בחירום

 למידה בחירום

משרד החינוך נערך להפעלת מערכת החינוך גם בשעת חירום, זמן בו לא יתקיימו לימודים כסדרם
בבתי הספר באמצעות אתר ללמידה בחירום. במצב חירום, אשר מוגדר ומוכרז רשמית על ידי
מנכ"לית המשרד, מוגבלת הפעילות הלימודית הסדירה במוסדות החינוך לתקופת זמן של מספר ימים
עד מספר שבועות. השימוש בסביבה מקוונת בכלל, ולמידה מרחוק בפרט, מהווים תחליף נוסף
למסגרת הפעילות הלימודית גם כאשר הלומדים ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיסית לבית הספר.
למידה מרחוק תאפשר למורים לקיים שיגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד,
כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט.

 

 להלן קישורים לאתרי תוכן מומלצים ע"י משרד החינוך לשעת חירום:

סביבות הוראה מתוקשבות
לומדים מרחוק משרד החינוך
אתר הטלוויזיה החינוכית
אתר פיקוד העורף
אתר שפ"י - פסיכולוגי ייעוצי
חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא בטחון