תוכן עבור תגית 'דוד ילין':דוד ילין - הודעות מקצועות - דפים
tipim leshiur metukshavטיפים לשיעור מתוקשב
תרבות ישראל ומורשתו - דפים
manhigutמנהיגות
davidbengurionדוד בן גוריון
hanukaחג החנוכה
hashoaיום הזיכרון לשואה ולגבורה
pesachחג הפסח
yomhatzmautיום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
haghatzmautחג העצמאות לישראל
lagbaomerל"ג בעומר
yomyerushlaimיום ירושלים
shavuot2015חג השבועות
hageitishreyחגי תשרי
tubishvatט"ו בשבט
purimחג פורים
ספריה - דפים
mizadsfarimמצעד הספרים
mifgashimמפגשים בספריה
reshimatsfarimרשימות ספרי קריאה מומלצים
mifgashimmekuvanimמפגשים מקוונים עם סופרים
elections mitzad hasfarimבחירות מצעד הספרים תשע"ה
niv hashavuניב השבוע
שכבה ב - דפים
purim - kishurimפורים - קישורים לאתרים
kabalatsifreitoraקבלת ספרי תורה - תשע"ו
שכבה א - דפים
alefא 1
חינוך לשוני - דפים
defaultדוד ילין חינוך לשוני
wordsמאגר אוצר מילים
chagimחגי ישראל
kitot alephשכבה א'
kitot betשכבה ב'
kitot gimelשכבה ג'
kitot daletשכבה ד'
kitot heyשכבה ה'
kitot vavשכבה ו'
hinuchleshoniחינוך לשוני ישן
storyכתיבת ספור בעקבות תמונה
mishpatimסידור משפטים
studentsProductsEתוצרי תלמידים ה
אמנות - דפים
hatsaot mosionimהשנה קיבלנו הצעות...
חשבון - דפים
math september octoberחידת החודש - ספטמבר/ אוקטובר
sep grade aכיתה א'
sep grade bכיתה ב'
sep grade gכיתה ג'
sep grade dכיתה ד'
sep grade hכיתה ה'
sep grade vכיתה ו'
dvar harakezetדבר הרכזת
hidat hachodeshחידת החודש
minus_plusחיבור וחיסור עד 10
דוד ילין - דפים
תכנית התקשוב העירוניתbet sefer
דוד יליןodot yalin
חזון בית הספרtafkidim
הוראה מתקנתhoraa
מנהיגות צעירהdafna
אנגלית בדוד יליןEnglish
מוסיקה בדוד יליןmusic
אקלים בית ספריclimate
קידום אישיkidum
רואים רחוק רואים ירוקgreen
כתובת address
לוח צלצוליםDailySchedule
לוח חופשותVacations
ספרי לימודbooks
למידה בחירוםRemoteLearning
הכנה לכיתה א'FirstYear
מפגשים בגן ובבית הספרKidMeetings
חונכות בכיתה אMentoring
קישורים נוספיםFirstYearLinks
ספריהLibraryA
דוברי אנגליתEnglishSpeakers
תוכנית לוס אנג'לסLAProgram
מוסיקה בדוד יליןGeneralMusic
תל"ן מוסיקהTLNMusic
תזמורת בית הספרOrchestra
מקהלת בית הספרChorus
יועצת בית הספרconsultant
מפתח הלבkey
כישורי חייםskills
מעגלי שיחconversation
1 - 30 הבא
מדעים - דפים
noshim nilmadimהנושאים הנלמדים
avodat heker ziporim kitot hחקר ציפורים
gina ecologitגינה אקולוגית
maarechet adam vealevמערכת הדם והלב
mutsar mihomarim shonimמוּצָר אֶחַד מֵחוֹמָרִים שוֹנִים
mutsarim shonim meoto homerמוּצָרִים שוֹנִים מֵאוֹתוֹ חוֹמֵר
atamat tchunot hachomer lamutsarהַתְאַמַת תְכוּנוֹת הַחוֹמֵר לַמוּצָר
SIKUMסִיכּוּם וְהַכַנַת תוֹצָר
chomarimמֵחוֹמָרִים לְמוּצָרִים
Kita-Dכיתה ד'
אנגלית - דפים
english classאנגלית בדוד ילין
english team1צוות המורים
english native speakers 2013דוברי אנגלית
letter to parents nativeמכתב להורים
Native Speakers Scheduleמערכת שעות
english learning sitesאתרים ללימוד השפה
Fairy-talesThe Princess Bride
studentsProductsFתוצרי תלמידים ו
מוסיקה - דפים
makhelaמקהלת בית הספר
tizmoretתזמורת בית הספר
music in david yelinמוסיקה בדוד ילין
tln musicתל"ן
tochnit mafteachתכנית מפתח
team musicצוות המורים
philuyot musicפעילויות ואירועים
boker shel zemer mishaan"בוקר של זמר" בבית אבות משען
boker shel zemer aבוקר של זמר - שכבת א'
talmaelyagonroseתלמה אליגון-רוז