תוכן עבור תגית 'בית ספר דוד ילין':דוד ילין - הודעות תרבות ישראל ומורשתו - דפים
hashoaיום הזיכרון לשואה ולגבורה
yomhatzmautיום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה
haghatzmautחג העצמאות לישראל
yomyerushlaimיום ירושלים
hageitishreyחגי תשרי
tubishvatט"ו בשבט
purimחג פורים
ספריה - דפים
mifgashimmekuvanimמפגשים מקוונים עם סופרים
niv hashavuניב השבוע
שכבה ב - דפים
kabalatsifreitoraקבלת ספרי תורה - תשע"ו
חינוך לשוני - דפים
storyכתיבת ספור בעקבות תמונה
mishpatimסידור משפטים
studentsProductsEתוצרי תלמידים ה
חשבון - דפים
minus_plusחיבור וחיסור עד 10
דוד ילין - דפים
מעגלי שיח כיתות ה' בהנחיית יועצת בית הספר, קרין זוהרmagalim
הנהגת הוריםhorim
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת תשע"הinternetweek
אולימפיאדת התכנות הלאומיתcode_monkey
בחירות מצעד הספרים תשע"הmitzad hasfarim
תערוכת סוף שנהtarucharsofshana
גלריית תמונותpictures_gallery
שבוע הגלישה הבטוחה ברשתglishatashav
שבוע ירוקshvuayarok
פורימון 2016purimon2016
קייטנות קיץ דיגיטליותkaytanotdigital
עתיד בטוח - תכנית "מנהיגות צעירה"atid batuach
הנהגה בית ספרית תשע"טhanhagat hahorim
ישיבות הנהגה תשע"טyeshivot
מכתבים להורים תשע"טletters hanhaga
שבוע בטיחות בדרכיםbetiut badrachim
"רגע לפני ש..."rega lifney she
בחירות למנהיגות הצעירהmanhigut
יום זכויות הילדzchuyot hayeled
אליפות הסייבר תשע"חskillz2017
דבר המנהלת שנת תשע"חprincipal
תכנון חודשיdaf hahodesh
אצלנו בחצר - חידוש הגן המקראיgan mikrai
שותפות דוד ילין - ברוורמן 2012partnership ta la 2012
שותפות דוד ילין - ברוורמן 2013partnership ta la 2013
שותפות דוד ילין - ברוורמן 2014partnership ta la 2014
שותפות דוד ילין - ברוורמן 2015partnership ta la 2015
שותפות דוד ילין - ברוורמן 2016partnership ta la 2016
שותפות דוד ילין - ברוורמן 2017 partnership ta la 2017
בחירות לסמל החדש של ביה"סsmalim2016
1 - 30 הבא
מדעים - דפים
Kita-Dכיתה ד'
אנגלית - דפים
Fairy-talesThe Princess Bride
studentsProductsFתוצרי תלמידים ו