האמנה החברתית

24/08/2014

אמנה חברתית - בית ספר "אביב"

אנו בבית ספר "אביב" מאמינים שלכל אחת ואחד מאיתנו  תלמידים מורים והורים יש זכויות ואחריות.
הזכות לכבוד הינה זכות בסיסית וחשובה מאד.  באחריותנו לכבד את זכויות הזולת ולנהוג על פי האמנה החברתית שלנו.

* זכותי שיתנהגו אלי בכבוד.
 אחריותי לכבד את הזולת ולנהוג כלפיו  בסובלנות.
      
* זכותי להיות שייך ומוגן . 
 אחריותי לגלות רגישות ואכפתיות לזולת ולהתנהג כך שאתרום לסביבה מוגנת בביה"ס.
      
* זכותי להביע את דעותי באופן חופשי ושיתייחסו לדברי בכבוד. 
 אחריותי להביע את דעותי מבלי לפגוע באחרים, להקשיב ולכבד דעות אחרים גם אם איני מסכים  להן.
         
* זכותי להשתתף בפעילויות חברתיות בכיתה, במרחב ובביה"ס.
 אחריותי  לשתף אחרים ולהיות מעורב בחברה.
      
* זכותי לקבל יחס שווה בין בנים ובנות, בין צעירים ובוגרים ושוויון בהזדמנויות.
 אחריותי לנהוג בשוויון כלפי הזולת.
      
* זכותי לפרטיות .
 אחריותי  לכבד את הפרטיות  של הזולת.
      
* זכותי שלא יכאיבו לי ,  שלא יפגעו ברגשותי ושלא יגעו בחפצי.
 אחריותי לא לפגוע בזולת באופן פיזי,  מילולי ,  רגשי או בחפציו.
      
* זכותי לחינוך הולם: ללמוד, לדעת, להתקדם ולהתפתח לפי כישורי ויכולותיי, באווירה 
 לימודית נעימה.
 אחריותי ללמוד ולתרום לאווירה לימודית נעימה.
      
* זכותי ללמוד בסביבה ידידותית, מכבדת,בטוחה ומטופחת.
 אחריותי לתרום לטיפוח סביבה ידידותית מכבדת ובטוחה גם לאחרים.
      
* זכותי לטעות.
 אחריותי ללמוד מטעויותי ולכבד את הזולת גם כשהוא טועה.
      
* זכותי לקבל עזרה.
 אחריותי לבקש עזרה ולעזור לזולת.
      
* זכותי  לפעילויות פנאי ולמנוחה בהפסקה.
 אחריותי לכבד את הזולת בזמן ההפסקה ולאפשר לו להנות ממנוחה ומפעילות הפנאי.      

 * זכותי להשתמש ברשתות חברתיות, להרגיש מוגן ובטוח ולקבל בהן יחס הוגן ומכובד            
  אחריותי  להשתמש ברשתות חברתיות  מתאימות לגילי ולגלות יחס הוגן ומכבד כלפי האחר.


כיבוד האמנה ושמירה על הזכויות והאחריות של כל אחת ואחד מאתנו , נועדו להגן ולקדם את טובתם של הילדים ולשפר את איכות חיינו בבית ספר "אביב".