תרגיל למידה מרחוק תשע"ז

1/02/2017

משרד החינוך מפעיל מדי שנה תרגיל ארצי המדמה מצב של שיגרה בלמידה מרחוק בשעת חירום.
המעבר משגרה למצב של למידה מרחוק בשעת חירום מצריך תרגול קודם  כדי לאפשר לתלמידים מכל הארץ המשך שגרת למידה מרחוק.

התרגיל מיועד להיכרות והתנסות של תלמידים עם תכנים לימודיים מתוקשבים, ניהול
שיח מקוון של המורה עם התלמידים במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ושימוש
במערכות סינכרוניות לשיעורים "בשידור חי" בזמן חירום.​​

למידה מרחוק מאפשרת באמצעות הטכנולוגיה לנהל תהליכי למידה והוראה מגוונים בסביבה מקוונת המשוחררת מכבלי המרחב והזמן.  

 

למידה משותפת נעימה.משותפת נעימה.