תרגיל החרום הארצי

12/02/2017

במסגרת תרגיל הערכות לשעת חירום, המתקיים במערכת החינוך, בו לוקחים חלק 100 בתי ספר ברחבי מחוז ת"א, תתקיים פעילות הבודקת הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום. פעילות זו נועדה לשמירה על מסגרת לימודית וחברתית הכוללת קשר עם תלמידים ולמידה מרחוק, בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר. בית ספר "אביב" נבחר להשתתף כחלק מתרגיל זה ובמהלכו ייקחו חלק שתי שכבות גיל: שכבת תלמידי כיתות ג' ושכבת כיתות ו'.

התרגיל יחל ביום ג' ה-23.10.12 ויתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון תשלח מחנכת הכיתה הודעת דוא"ל לכתובות כפי שמצויים ברשימות הקשר. ההודעה תשלח בשעה 16:00. עם קריאת ההודעה יש לאשר קבלתה בדוא"ל.

השלב השני של התרגיל יתבצע ביום למחרת ב-24.10.12. במסגרתו ישבצו מחנכי הכיתות משימה לימודית מתוקשבת בסביבת הלמידה "אופק" (לכל תלמיד סיסמא ושם משתמש המאפשרים גישה למערכת). התלמידים יונחו ויעדכנו על ידי המחנכות לביצוע המטלה כמשימת בית. את המשימה התלמידים יתבקשו לבצע ולמלא עד ליום ג' ה-30.10.12. ​