אודות אביב

12/02/2017

בית ספר "אביב" הציב לו כיעד לטפח לומד בעל הכוונה עצמית. לומד עצמאי האחראי ללמידתו ויודע כיצד ללמוד. ילדי בית הספר לומדים וחווים מגוון רחב של פעילויות לימודיות הקשורות לתוכנית הלימודים: סביב נושא – ערך מסוים, או סביב מיומנויות יסוד, במרכזוני לימוד, בקבוצות שיתופיות, בזוגות וביחידים.
פעולות אלה מעודדות את הילד ליטול אחריות אישית על למידתו.
הצוות החינוכי מזמן לילדים סביבה לימודית עשירה, גמישה ומגוונת, סביבה המעודדת בחירה ומוטיבציה אישית, המטפחת חשיבה והערכה עצמית.
בדרך זו, נוצרות אינטראקציות לימודיות וחברתיות בין כלל ילדי השכבה, התורמות לפתוח כישורים לימודיים וחברתיים, תוך היענות לצרכים השונים של התלמידים.
למידה זו מתאפשרת באמצעות הגמשת מסגרות של זמן, מקום וחברה.
במהלך יום הלימודים נעשה מאמץ של הצוות החינוכי לקדם ולתמוך בכל תלמיד מתוך היכרות עם נקודות החוזק ונקודות הקושי המלוות אותו בתהליך הלימודי. כך רוכשים הילדים ידע ומיומנויות למידה ומטפחים כישורים  בתחום הלימודי ובתחום החברתי,  הרגשי והערכי.
במסגרת רפורמת "אופק חדש", שבית הספר שלנו הוא חלק ממנה, נוספו למערכת השעות הבית ספרית שעות לימוד פרטניות. השעה הפרטנית מיועדת לעבודה עם קבוצה המונה עד חמישה תלמידים לשיח חברתי רגשי  לקידום ולשיפור הישגים לימודיים. השעה הפרטנית מזמנת הוראה הממוקדת בפרט ומאפשרת מימוש טוב יותר של מטרות החינוך והגעת כל התלמידים להישגים הנדרשים.
השעות הפרטניות מסייעות לשיפור המצב החברתי והלימודי של ילדי בית הספר.
השעות הפרטניות ניתנות למגוון רחב של ילדים, הן לתגבור והן לחיזוק והעשרה, בהתאם לשיקול הדעת של הצוות החינוכי ובהלימה ליעדי בית הספר.

אין תגיות