תוכן עבור תגית 'יסודי':אביב - הודעות אביב - אירועים_אביב
פתיחת שנת הלימודים תשע"ההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
אביב - דפים
שנת הלימודים תשע"ג dream
תרגיל החרום הארצי תרגיל החרום הארצי
"אביב" שלנוaviv
האמנה החברתיתamana
zahavzahav
היום הלאומי לאינטרנט בטוח היום הלאומי לאינטרנט בטוח
שעשועים לפוריםחידון לפורים
מצעד הספריםמצעד הספרים
בית ספר ירוקבית ספר ירוק
פשפשוק בבית הספרפשפשוק
הנהגת ההוריםהנהגת ההורים
"אביב" למען הקהילהאביב למען הקהילה
קייטנת פסח במועדונית אביבקייטנת פסח במועדונית אביב
כללי זהירות במדורותכללי זהירות במדורות
למידה בחירוםלמידה בחירום
כתבו עלינומספרים עלינו
פעילות בעקבות מצעד הספריםפעילות בעקבות מצעד הספרים
גולשים בטוח גם בקיץגולשים בטוח גם בקיץ
רשימת המחנכותרשימת המחנכות
בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים
שבוע הלימודים הראשוןשבוע הלימודים הראשון
חידון תל אביבחידון תל אביב
טו בשבטטו בשבט
יום אנגליתיום אנגלית
פרויקט "אמץ אתר"אמץ אתר
פרויקט חונכותפרויקט חונכות
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת
למידה מרחוקלמידה מרחוק
גן אקולוגיגן אקולוגי
חקר ציפורים בחצר בית-הספר חקר ציפורים בחצר בית-הספר
1 - 30 הבא
עברית - דפים
loveאני אוהב\יהונתן גפן
iloveאני אוהב...
lama lenoch en manochלמה לנח אין מנוח?
lama lenoach en manoachכותבים צעירים
sipurimכתיבת סיפור לתמונה
sel משלים
אמנות - דפים
Purim2017ונציה הקטנה
מדעים - דפים
כרטיסייה- אפיון ציפוריםכרטיסייה- אפיון ציפורים
hafakatshemenתהליך הפקת שמן זית
mihzurהאדם משפיע על הסביבה
ספריה - דפים
seferפעילות בספריה בעקבות ספרי מצעד הספרים
booksמצעד הספרים תשע"ב
הסופרת שלומית כהן אסיףשלומית כהן-אסיף
ספריית בית הספרספריית בית הספר
בימת דיבורבימת דיבור
b00ksמפגשי סופרים/ות תשע"ו
גיאוגרפיה - דפים
גבולות סוגי גבולות ואזורים גאוגרפים בישראל -כיתות ו'
אנגלית - דפים
Second grade Second grade
Third gradeThird grade
Fourth gradeFourth grade
Fifth gradeFifth grade
Sixth gradeSixth grade
FoodFood - Our World
HomeHome
Present ProgressivePresent Progressive
תורה - דפים
moshebativaמשה בתיבה
חשבון - דפים
חידה מתמטיתחידה מתמטית