תוכן עבור תגית 'אביב':אביב - הודעות אביב - אירועים_אביב
מפגש כיתתי עם המחנכתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
אביב - דפים
"אביב" שלנוaviv
האמנה החברתיתamana
היום הלאומי לאינטרנט בטוח היום הלאומי לאינטרנט בטוח
מצעד הספריםמצעד הספרים
בית ספר ירוקבית ספר ירוק
פשפשוק בבית הספרפשפשוק
הנהגת ההוריםהנהגת ההורים
"אביב" למען הקהילהאביב למען הקהילה
קייטנת פסח במועדונית אביבקייטנת פסח במועדונית אביב
כללי זהירות במדורותכללי זהירות במדורות
למידה בחירוםלמידה בחירום
כתבו עלינומספרים עלינו
פעילות בעקבות מצעד הספריםפעילות בעקבות מצעד הספרים
גולשים בטוח גם בקיץגולשים בטוח גם בקיץ
רשימת המחנכותרשימת המחנכות
בטיחות בדרכים בטיחות בדרכים
שבוע הלימודים הראשוןשבוע הלימודים הראשון
חידון תל אביבחידון תל אביב
טו בשבטטו בשבט
יום אנגליתיום אנגלית
פרויקט "אמץ אתר"אמץ אתר
פרויקט חונכותפרויקט חונכות
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת
למידה מרחוקלמידה מרחוק
גן אקולוגיגן אקולוגי
חקר ציפורים בחצר בית-הספר חקר ציפורים בחצר בית-הספר
בימת דיבורבימת דיבור
חוגים באביבחוגים באביב
בית סייברבית סייבר
למידה חקרנית - חינוך סביבתילמידה חקרנית - חינוך סביבתי
1 - 30 הבא
עברית - דפים
כתיבת חוויהכתיבת חוויה
loveאני אוהב\יהונתן גפן
iloveאני אוהב...
lama lenoch en manochלמה לנח אין מנוח?
lama lenoach en manoachכותבים צעירים
sipurimכתיבת סיפור לתמונה
sel משלים
אמנות - דפים
Purim2017ונציה הקטנה
מדעים - דפים
כרטיסייה- אפיון ציפוריםכרטיסייה- אפיון ציפורים
hafakatshemenתהליך הפקת שמן זית
mihzurהאדם משפיע על הסביבה
ספריה - דפים
seferפעילות בספריה בעקבות ספרי מצעד הספרים
הסופרת שלומית כהן אסיףשלומית כהן-אסיף
ספריית בית הספרספריית בית הספר
בימת דיבורבימת דיבור
b00ksמפגשי סופרים/ות תשע"ו
גיאוגרפיה - דפים
גבולות סוגי גבולות ואזורים גאוגרפים בישראל -כיתות ו'
אנגלית - דפים
תרגול לכיתות ה-ו‎תרגול לכיתות ה-ו‎
Second grade Second grade
Third gradeThird grade
Fourth gradeFourth grade
Fifth gradeFifth grade
Sixth gradeSixth grade
FoodFood - Our World
HomeHome
Present ProgressivePresent Progressive
תורה - דפים
moshebativaמשה בתיבה
חשבון - דפים
חידה מתמטיתחידה מתמטית