מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 עברית עברית דיבור בציבור אנגלית שעת פנאי מתמטיקה
2 גאוגרפיה עברית תנ"ך אנגלית עברית עברית
3 מדעים אנגלית מתמטיקה מדעים גאוגרפיה היסטוריה
4 תנ"ך חנ"ג מתמטיקה מדעים תרבות ישראל מפתח הלב
5 מתמטיקה מתמטיקה מחשבים חנ"ג אמנות
6 מתמטיקה היסטוריה כשורי חיים מתמטיקה אנגלית