מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 מתמטיקה מתמטיקה מקרא מקרא מחשב גיאוגרפיה
2 מתמטיקה מתמטיקה גיאוגרפיה מדעים חנ"ג מדעים
3 חינוך סביבתי 70 שנה אנגלית שפה אנגלית מתמטיקה
4 שפה,דיבייט כישורי חיים מתמטיקה אמנות אנגלית מפתח הלב
5 אנגלית חנ"ג זהב מתמטיקה ספריה
6 דיבור בציבור שעת פנאי יוצר-מונחית מורשת מדעים