מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 מולדת תורה אנגלית מחשב/עברית חנ"ג חשבון
2 אנגלית חשבון מוזיקה מולדת תורה חשבון
3 אנגלית חנ"ג חשבון עברית/אומנות ספרייה עברית
4 עברית מדעים גו פד עברית/אומנות עברית מפתח הלב
5 חשבון חשבון חשבון כישורי חיים עברית
6 מדעים שעת פנאי חלילית מדעים תל"ן