מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 אנגלית יוצר-מונחית ספריה מתמטיקה מתמטיקה מקרא
2 מתמטיקה מתמטיקה טרום- כלי חלילית 70 שנה מתמטיקה
3 מולדת מתמטיקה אמנות חנ"ג מדעים מדעים
4 שפה,מחשב חנ"ג אמנות מקרא גלילאו מפתח הלב
5 מתמטיקה שפה סיפור ודרמה שפה מולדת
6 דיבור בציבור שעת פנאי מוזיקה כישורי חיים חינוך סביבתי