חוצים בבטחה

יחידת הוראה העוסקת בנושא חצית כבישים במסגרת הנושא "עצמאים בשטח " ביחידיה יכירו הלומדים את מגבלותיהם של ילדים ואת הדרך הנכונה בה יוכלו לחצות כביש בבטחה.