יוזמת שכבה ב' - סיפורי אברהם

היוזמה החינוכית של שכבת כתות ב' העוסקת בסיפורי אבות ומתמקדת בסיפורי אברהם מעשיו ותכונותיו.

פעילויות מקוונות - עשר המכות

במסגרת היוזמה הבית ספרית לפעילות מעבר לגבולות הכיתה מתנסים תלמידי כיתות ג' בעבודה שכבתית, כאשר הרכב הקבוצות משתנה.