עופות מסביב לנחל הירקון

מצגת עופות המציגה את העופות השונים הנמצאים בסביבת נחל הירקון

משאבי טבע כיתה ה'

חומרים , פעילויות, עבודת חקר ופעילויות מתוקשבות בנושא משאבי טבע התלמידים יופנו לכאן ממרחבי הכיתה ישירות.