הכנת משחקים במתמטיקה

יצירת משחקים במתמטיקה על ידי הלומדים

משחק חשבון חיבור עד 100

משחק חשבוני בחיבור עד 100

משחקי חשיבה

קשורי לשחקי חשיבה במחשב

נושאי הלימוד במתמטיקה

מספרים שלמים, שברים פשוטים , מספרים עשרונים , אחוזים , יחס , בעיות מילוליות , חקר נתונים