סיכום אורויזיון

משימת חקר העוסקת בשירי האורויזיון

יוזמה שכבתית -כיתה א'

"התנסות בלמידה משמעותית- חקר ה"אני

קישורים למבדקים בשפה לכיתות ג-ו

מורים יקרים שלום, ניתן להקיש על הקישורים ולהיכנס לתיקיות משותפות, בהן נמצא החומר המיועד

דירה להשכיר

יחידת הוראה המיועדת כל כיתות בית הספר על ספרה של לאה גולדברג "דירה להשכיר "

טקסטים ומשימות לכיתה א

מאגר של טקסטים שונים, פעילויות ומשימות מתוקשבות.

פעילויות תחילת השנה- שיתופי- צוות אהבת ציון

מחברת שיתופית בנושא פעילויות תחילת שנה- תשע"ד המחברת בבנייה.

ריכוז תלקיטים לשנת תשע"ג

בדף זה ניתן למצוא את התלקיטים שעלה בידינו ליצור מתחילת שנת תשע"ג. הדף מתעדכן כאשר תלקיט נוסף עולה לאתר. כל הבונה תלקיט- הרי זו השבחה פדגוגית.

נימוק, טיעון, עימות

התפתחות הכתיבה העיונית מכיתה ג' ועד לכיתה ו'. תבניות של תשובות לשאלת עמדה בנושא הדלקת מדורות בל"ג בעומר- מתשובה תקינה לתשובה בדגם נימוק ועד לפסקת טיעון עצמאית.

כתיבת המלצה על ספר

איך כותבים המלצה על ספר? בדף זה ישנם כמה קבצים: תבנית לכתיבת המלצה מורחבת, דוגמה ומחוון וכן, תבנית לכתיבת המלצה מושכלת.

על תלקיטים בכלל ותלקיט כישורי-שפה בפרט

מוגש בזה 'תלקיט כישורי-שפה', ובו מצויים נושאים כלליים אשר מופיעים בתכנית הלימודים בכישורי-שפה לביה"ס היסודי. קראו מידע נוסף על תלקיטים בשירות הפדגוגיה.

מאגר אוצר מילים - תשע"ג

מאגר אוצר מילים לפי חודשים עבריים ובזיקה לערכי מפתח הל"ב

מאגר אוצר מילים - תשע"ב

מאגר אוצר מילים לפי חודשים עבריים ובזיקה לערכי מפתח הל"ב

אליעזר בן יהודה

מחייה השפה העברית

ספרות

בדף זה תמצא יחידות הוראה בנושאים מגוונים בספרות