זכויות הילדים

'מלמדים זכות' סדרת מערכי שיעור העוסקת בזכויות שונות מתוך האמנה לזכויות הילד

מפתח הלב- רשימת הערכים

נושא מפתח הלב הוא מחולק לפי חודשי השנה בכל חודש מוגדר ערך