משימה לחנוכה- תשע"ד

לקראת העבודה בהיסטוריה (פרק ב בספר הלימוד) - משימה לחנוכה- תשע"ד