גלישה בטוחה ברשת

מרחבי הרשת משפיעים על חיינו מטרתינו לחנך את התלמידים להתנהלות נבונה ברשת תוך כדי שמירה על אתיקה ומוגנות, שימוש במידע תוך כדי בקרה, זהירות, תבונה, אחריות, יושר ובעיקר להיות ערים לסכנות.