תשלומי הורים

9/10/2012

הצוות החינוכי וההנהלה פועלים ללא לאות לשיפור ביה"ס כבית משמעותי לילדים, למען איכות החיים והלמידה ולהנעמת השהות של התלמידים בבית הספר לאורך שנת הלימודים, זאת בעזרת הקניית תשתית מיטבית בכל אחד מהמרכיבים הבאים: אקלימי-פיזי-ארגוני, מתודי-תהליכי ותוכני.

הפעילות המתקיימת בביה"ס מהווה נדבך מרכזי בעיצוב חיי ילדינו ויוצרת תשתית להצלחתם,פעילות זו מבוססת בעיקרה על משאבים כספיים של משרד החינוך והרשות המקומית.

כדי להרחיב את הפעילות  על-ידי טיול, סיור לימודי, הצגה,קונצרט,חגיגות ואירועים, תכנים לימודיים ודרכי הוראה-למידה מגוונות,ייעזר ביה"ס בתשלומי הורים. תשלומי ההורים מאפשרים את תפקודו השוטף של ביה"ס.
שיתוף פעולה בין ההורים לביה"ס הינו תנאי הכרחי לקיום מסגרת תומכת ומעודדת אשר תאפשר לכל תלמיד/ה להגיע למיצוי יכולתו/ה האישי, החברתי והלימודי.
אנו פונים ומבקשים את תמיכתכם בעיקר בשעת קיצוצים זו. 

תשלומי הורים.docתשלומי הורים.doc