פרופיל בית הספר

31/08/2018

פרופיל בית ספר "אהבת – ציון"
שם המנהל/ת: טלי  תמרי גבע  שם המפקח/ת: יוהנה צימרמן
מספר תלמידים:670
מספר כיתות תקניות: 22,
תיאור כללי של בית-הספר
ביה"ס פועל כבי"ס:
א. קהילתי המטפח חינוך ערכי והשם דגש על תרבות ישראל.
ב. הצוות החינוכי מאמין ומתמחה  במתן מענה לצרכי הפרט, בהיבט הלימודי החברתי והרגשי.
ג. ביה"ס פועל מתוך שאיפה למצוינות בקרב הצוות החינוכי ובקרב תלמידיו.
תלמידים
ביה"ס הוקם בשנת 1958, כמענה להתרחבות הדמוגרפית "בצפון הישן", אוכלוסיית התל' מוגדרת כבעלת רקע סוציו אקונומי גבוהה,
צוות בית הספר
צוות העובדים בביה"ס כולל 50 אנשים. מספר המורים עובדי משרד החינוך: 32
 19 מחנכים, 1 תרפיסטיות,  2 מורות להוראה מתקנת, 7 מורים מקצועיים. יועצת
שפה - מלמדים כל המחנכים.
מתמטיקה – רק מורים מתמחים מלמדים החל מכיתה ג'
מדעים – שלוש מורות
מקרא – שלושה מורים
אנגלית – ארבע מורות
​​​