מרכינים ראש לזיכרם

31/08/2018

דברי דוד בן גוריון :

"לא במצבות אבנים ועצים

נחקוק ונשמור זכר גיבורים

אלא ברחשי הערצה וגאון

שיהיו בלב האומה לעולם ועד."

ואלה שמות  הנופלים מבית הספר "אהבת ציון"

אלון אלכסנדר

איידנברג יחיאל

גולדמן אליאב

הירש אלימלך

טובי קלר

יקיר אברהם

ישראלי אברהם

נחום מיכאל

פלט יאיר

שוהם אבשלום

שפיר דוב

דויסקי תומר

​ ​