ראשי קדימויות לשנת הלימודים תשע"ט

 קדימויות לשנת הלימודים תשע"ט

31/07/2012

​ 

                  מטרה 1 : קידום למידה משמעותית ואיכותית : ידע,  

 

                 מיומנויות וערכים

 

                   יעד 1.1: טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות.

 

  מטרה 2 : חינוך לערכים ברוח מגילת העצמאות

 

                   יעד 2.1- קידום אקלים בית ספרי מיטבי לחיזוק החוסן

 

מטרה 3:  קידום שוויון הזדמנויות ומיצוי הפוטנציאל

 

                   יעד 3.1- הכלת תלמידים על כל הרצף ההתנהגותי והלימודי למיצוי                                              הפוטנציאל.

 

מטרה 4:  חיזוק המנהיגות החינוכית

 

יעד 4.1: ביסוס תרבות למידה מתמדת של המורים, תוך איזון בין צרכים                מערכתיים לצרכים בית ספריים ואישיים.  

 

 

 

 

 

 

 

אין תגיות