חזון בית ספר קהילתי "אהבת ציון”

1/09/2018

בית ספר "אהבת-ציון" מאמין שהוא חייב להתנהל כארגון לומד ורואה ביחסי הגומלין בין תלמידיו מוריו וקהילתו, תנאי הכרחי להשגת מטרותיו. ככזה מאפשר יוזמה והשפעה, פיתוח דיאלוג מתמשך, שותפות והעצמה בקבלת החלטות ולקיחת אחריות בביצוען והערכתן.
 
תלמיד:
 
  יש לראות בתפקודי התלמיד שלמות אחת.
  ילדים שונים זה מזה.
  קיימים מאפיינים המאחדים את תפקודם של הילדים.
  לתלמידים כשרים, יכולות ונטיות המצויים בתהליכי הלמידה.
  צורך ההישג למימוש היכולת הטמון בפרט ובקבוצה משתנה מפרט לפרט ומקבוצה לקבוצה.
 
 מורה:
  המורים מייצגים קשת של שונויות בהעדפות, בקישורים ובאמונות.
  אצל מורים קיים הצורך לשייכות ולהתפתחות משותפת.
 
 קהילה:
  בי"ס אינו מצוי בחלל ריק. הוא נמצא במערכת של קשרי גומלין עם הקהילה הסובבת אותו.
  תהליכי למידה משמעותיים בביה"ס מתרחשים כאשר תלמיד נחשף לארגון משאבי הידע, חלקם- מצוי בקהילה.
  המעורבות והתרומה של התלמיד לקהילתו, תטביע את חותמה על המחויבות והקשר, למדינה, אתריה, נופיה, ערכיה ומורשתה.