חברת הילדים

31/08/2018


​התפיסה החינוכית חברתית בביה"ס מאמינה בניידות חברתית, בה לכל אדם יש מספר תפקידים המאפשרים פעילויות מגוונות, לעיתים כמוביל ומקדם רעיון/יוזמה, ופעמים אחרות כנרתם ועוזר לאחר.

תפיסת העבודה היא שלכולנו יש יכולת להנהיג, לכולנו יש יכולת להוביל, כולנו יכולים לרתום ולהירתם למען העצמי ולמען החברה אליה אנו משתייכים, יש לאפשר ליכולות אלה תנאים הולמים להתפתחות וצמיחה.​

שיתוף התלמידים בהבניית חברת ילדים פעילה, והפעלתם כמובילים את המסגרות השונות של חברת הילדים, מצמיח ילדים בעלי תחושת שייכות, אכפתיות והנעה עצמית. מאפשר טיפוח אחריות, עצמאות ומעודד יוזמה אישית. תפיסה חברתית זו באה מתוך אמונה שילדים הם אנשים שקומתם הפיסית נמוכה, יש להקשיב להם ולאפשר להם לפעול בהתאם לזכויות ולחובות של כל אדם בחברה.

על פי תפיסה זו אנו בונים את חברת הילדים בביה"ס כחברת ילדים פעילההבנויה מ:א. מועצת תלמידים מורכבת מנציגי כיתות ב' – ו. בראש מועצת התלמידים עומד תלמיד שיבחר ליו"ר מועצת התלמידים.ב. 11 ועדות פעילות- לכל ועדה יבחר תלמיד המכהן כיו"ר הועדה והוא חבר במועצת התלמידים. כל ועדה מובילה נושא בחברת הילדים:

1 . ועדת אירועים – אחראית לסייע ולתכנן אירועים בבית הספר, בחגים

ומועדים שונים כגון: שוק קח תן, יום התלמיד, כישרונות צעירים ושעת הילדים. 2 . ועדת הפסקה פעילה – אחראית לארגון הפעלות שונות בזמן ההפסקות, חלוקת ציוד ספורט לתלמידים בהפסקות. 3 . ועדת חסד ונתינה – מטרת הועדה לפתח בתלמידים את הרצון לסייע ולהעניק לזולת תוך לימוד התלמידים את האפשרויות והאופנים השונים שניתן לתרום באמצעותם. הועדה אחראית לארגון התנדבויות, איסוף מצרכים לנזקקים וכל פעילות התנדבותית שחברי הועדה ירצו לקדם.

4 . ועדת מוביליות ירוקה – הועדה תעסוק בהגברת המודעות לסביבה בה אנו חיים,אחראית לפחי מחזור בכיתות, תגמול כיתות שממחזרות באופן רציף וארגון יום שיא בנושא.

5 . ועדת ספורט ורוח ספורטיבית – הועדה פועלת לרווחת התלמידים בנושא הספורט, כגון: ארגון טורנירים בהפסקות בין הכיתות, הצבת שופטים למשחקים, קידום אורח חיים ספורטיבי בביה"ס, השתתפות מלאה בשבוע הספורט בביה"ס.

6 . ועדת ספריה – הועדה אחראית לסייע בספריה בהשאלת הספרים וארגון הספרייה, קידום נושא הקריאה בביה"ס באמצעות פעילויות שונות.

7 . ועדת זה"ב - הועדה אחראית להעלאת המודעות לנושא הזהירות בדרכים בביה"ס, ארגון פעילויות שקשורות בנושא, עבודה עם רכזת זה"ב.

8 . ועדת פרלמנט – הועדה אחראית לקיים שיחות עם ילדים ברמה הבית ספריתשתאפשר להביע דעות בתחומים הנוגעים לחיי חברת הילדים.

9 . ועדת חצר ההרפתקאות – הועדה אחראית לדאוג לטיפוחה של חצר ההרפתקאות.

10 . ועדת גישור – הועדה עוסקת בבירור סיטואציות בין תלמידים ובחיפוש דרכיםלפתרון בדרך של הידברות.

11 . ועדת חדשות ביה"ס – הועדה אחראית לתעד את הנעשה בביה"ס, ע"י פרסום כתבות ותמונות בפלטפורמות השונות, כגון: בפלזמות, עיתון ביה"ס אחת למחצית באתר ביה"ס באינטרנט.


​​

​​​​​