מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 אקטואליה גאוגרפיה שפה מתמטיקה מורשת התבגרות/תל"ן תאטרון
2 אנגלית מתמטיקה היסטוריה מתמטיקה כישורי חיים מתמטיקה
3 יוזמה תל"ן/משחקי מחשב אנגלית תנ"ך אנגלית היסטוריה
4 יוזמה ספורט מתמטיקה ספורט אנגלית שפה
5 אנגלית תנ"ך מתמטיקה מדעים גאוגרפיה
6 שפה מדעים בחירה מדעים שפה/תל"ן אנגלית