מערכת שעות

    א ב ג ד ה ו
    1 מפגש בקר
    2 חינוך גופני
    3 הושא בחירה יוזמה