שאלון אקלים

    לפניכם שאלון אקלים המיועד לילדי כיתות ה-ו קראו את השאלון וענו על התשובות בכנות