מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 שפה חשבון תל"ן-גילי מוסיקה גאוגרפיה אקטואליה
2 תנ"ך אנגלית גאוגרפיה ספרות ספרות/תל"ן אנגלית חשבון
3 שפה/יוזמה ספורט כישורי חיים/חקלאות חינוך/תל"ן קולנוע מדעים מורשת
4 שפה/יוזמה שפה עם מושיק אנגלית/תל"ן אנגלית אנגלית מדעים כישורי חיים
5 אומנות מדעים ספורט חשבון חשבון
6 תנ"ך אנגלית אנגלית חשבון חשבון