מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 כ.שפה גאוגרפיה מורשת מתמטיקה כ. שפה/תל"ן אנגלית מדעים
2 אומנות התעמלות תל"ן ספורט כ. שפה/קולנוע גאוגרפיה מדעים
3 אשכולות למידה ה-ו מתמטיקה אנגלית/תל"ן אנגלית כ.שפה/גינה מתמטיקה ספרות
4 אשכולות למידה ה-ו מתמטיקה תנ"ך ספרות מתמטיקה אקטואליה
5 מתמטיקה אנגלית תנ"ך מדעים אנגלית
6 אנגלית כ. שפה התעמלות מוזיקה אנגלית