מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 מולדת שפה/מוטי מתמטיקה שפה מדעים שפה/מושיק
  2 שפה אומנות/שלי חינוך גופני שפה אנגלית מתמטיקה
  3 תנ"ך יוזמה סיי סיי-תל"ן אנגלית אנגלית/תל"ן שפה
  4 אנגלית יוזמה סיי סיי-תל"ן מוזיקה מתמטיקה מולדת
  5 חינוך גופני מתמטיקה משחקים/בועז תנ"ך מתמטיקה
  6 שפה מתמטיקה מדעים אקטואליה/תל"ן