מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 שפה שפה אנגלית/תל"ן אנגלית חשבון חשבון
2 שפה חשבון מדעים חשבון חשבון סיכום שבועי
3 אנגלית יוזמה מדעים שפה תנ"ך שעת משחק
4 ספורט יוזמה ספורט שפה/גינה אקולוגית שפה/תל"ן הנדסה
5 תנ"ך סיי סיי (תל"ן) אומנות מוסיקה אקטואליה
6 מולדת סיי סיי (תל"ן) אנגלית מולדת
12/3

חשבון ספר 12 עמודים 115-120