מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 מולדת אנגלית שפה (לירן) ספורט מתמטיקה מתמטיקה
2 אנגלית מתמטיקה אנגלית/תל"ן אנגלית מתמטיקה שפה (לירן)
3 ספורט יוזמה משחק/גינה אקולוגית מוסיקה גאומטריה תנ"ך
4 אמנות יוזמה מדעים שפה (לירן) מדעים סכום שבועי
5 מתמטיקה שפה (לירן/מושיק) סיי סיי שפה (דנית) שפה/תל"ן
6 תנ"ך שפה (לירן/דנית) סיי סיי מולדת