מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 שפה מדעים מדעים/תל"ן סיי סיי מולדת אנגלית מדעים
2 שפה/מוסיקה אנגלית מדעים/תל"ן סיי סיי חשבון/הנדסה חשבון/הנדסה חינוך חברתי
3 מוסיקה שפה/יוזמה אנגלית תורה חשבון/הנדסה שפה
4 מדעים -מירב ונתלי שפה/יוזמה אומנות חינוך גופני חינוך גופני שפה/ תל"ן טניס
5 תורה חשבון/הנדסה שפה/חקלאות חשבון אקטואליה
6 מולדת חשבון/הנדסה שפה שפה עם לירן