מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 מוזיקה/עברית ספורט עברית עברית חשבון עברית/טניס (תל"ן)
  2 סיי סיי (תל"ן) חשבון אומנות עברית חשבון תורה
  3 סיי סיי (תל"ן) יוזמה עברית חשבון אנגלית חשבון
  4 מוזיקה יוזמה/עברית עברית/חקלאות תורה אקטואליה שישי ביחד
  5 אנגלית אנגלית מדעים מדעים ספורט
  6 מדעים גאומטריה מולדת מולדת