מערכת שעות

א ב ג ד ה ו
1 אלינור אלינור מדעים אלינור/עדי ספורט אלינור/תל"ן טניס
2 אלינור/תל"ן מוסיקה אומנות אלינור/גינה אלינור/תל"ן אומנות אנגלית אלינור
3 אלינור/גבריאל אלינור/הדר תורה אלינור/תל"ן אומנות שפה טל אלינור/מיכל
4 אנגלית אלינור/מיכל אלינור אלינור/רונית תורה אלינור
5 מדעים ספורט מוסיקה גאומטריה ספרייה
6 אלינור אלינור