פעילויות וטקסטים בנושא הכרת ה"אני".

מאגרי שירים וטקסטים העוסקים בהכרת ה"אני" לקריאה ופעילויות.