מערכת שעות

  א ב ג ד ה ו
  1 זה"ב שפה/חקלאות מדעים אמנות כישורי חיים מדעים
  2 שפה חנ"ג חשבון חשבון חשבון שפה
  3 שפה שפה תלן אומנות משחקי חשבון חנ"ג שפה
  4 חשבון חשבון שפה שפה גיאומטריה שיעור חברה
  5 מוזיקה שפה שפה/סיפריה שפה אנגלית
  6 תל"ן חנ"ג