ראשי מרכז למידה

 מרכז למידה

ממת"ק - מרכז מוביל תלמידים קדימה, הינו מרכז למידה אשר הוקם בתחילת השנה, תשע"ו, במטרה לאפשר למידה בקבוצות תלמידים הומוגניות, מבחינת רמת התפקוד, בתחומים: שפה, חשבון ומוטוריקה עדינה.

התלמידים המגיעים למרכז הלמידה, מאופיינים ברמות תפקוד מגוונות ומחולקים לקבוצות תלמידים בעלי רמת תפקוד דומה, בתחומים הנלמדים. בניית הקבוצות נעשתה באמצעות מיפוי בית ספרי, אשר נערך על סמך מחוונים פנימיים בתחומי המקצוע הנלמדים במרכז.

ערך מוסף של המרכז, מעבר לחיזוק וקידום הלמידה בקבוצות הומוגניות קטנות, הינו יצירת שילוב חברתי-לימודי פנימי בין תלמידי בית הספר ב-2 שכבות הגיל: צעירים ובוגרים.

תכני הלימוד והמטרות נקבעו בהתאמה לתוכנית הלימודים האישית של התלמידים ובתיאום עם מחנכת הכיתה. הקריטריונים להשתתפות במרכז הלמידה נעוצים ביכולת עבודה בקבוצה, מבחינת טווח קשב וריכוז ומבחינת התנהגות וכן בפרופיל תפקודי דומה לתלמידים נוספים מאותה שיכבת גיל.

תלמידי המרכז מגיעים אליו בשמחה ונהנים מזמן למידה איכותי וממוקד, בקבוצה אינטימית ובסביבת עבודה נעימה, מקדמת למידה.