ראשי אני מאמין

 אני מאמין

חוק החינוך המיוחד ה' תשמ"ח 1988 קובע:

 
"מטרת החינוך המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד החריג, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה".

 
ברוח החוק ועל פי אמונתנו ותפיסתינו האני מאמין בבית ספר "יחדיו" מתייחס אל הילד כשלם על כל חלקי אישיותו, צרכיו ויכולותיו. מתוך תפיסה זו אנו מאמינים כי יש לאפשר לכל ילד למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו, להקנות לו הרגלי עבודה עצמאיים ככל האפשר, לפתח את יכולתו להתייחס לזולת, במטרה לקרבו ככל האפשר לחיים בקרב משפחתו והקהילה.
גישתנו  היא כוללנית ומבוססת על גישה התפתחותית, התנהגותית, וקוגניטיבית.