ראשי השתלמות מוסדית

 השתלמות מוסדית

בית ספר יחדיו פועל רבות לקידום יכולות הלמידה של תלמידיו ורואה ערך חשוב בהכשרת צוותי ההוראה וקידום מקצועיותם בתחומים רלוונטיים, במטרה לקדם את איכות ההוראה והלמידה המשמעותית בכיתה.

אחת הדרכים המשמעותיות להגשמת המטרה, הינה קיום של השתלמות מוסדית בת 30 ש"ש, המתקיימת בין כתלי בית הספר. תכני ההשתלמות נבחרים על פי זיהוי הצורך העיקרי בשנת הלימודים ובהתאם לאופי הלקות.

בשנת תשע"ד עסקה ההשתלמות בהטמעת האייפדים והשימוש בהם בקרב תלמידים עם לקויות תקשורת מורכבות ובנוסף, נערכה השתלמות נוספת בנושא אקלים כיתה והכלה, במטרה לשפר ולפתח תחום זה בקרב המורים.

בשנת תשע"ה, התקיימה השתלמות מוסדית בנושא: תקשוב, במטרה לקרב את הצוות החינוכי אל העידן הטכנולוגי, ליצור שפה אחידה וללמוד כלים מסייעים לעבודה עם התלמידים, במקביל ללמידה של כלים שיתופיים לעבודת צוות.

השנה, שנת תשע"ו, עוסקת ההשתלמות המוסדית בלמידה משמעותית בין כתלי בית הספר ASD- השתלמות זו, אופיה העיקרי הינו סדנאי, אולם בשילוב של הרצאות ממוקדות ומותאמות לתוכן הסדנאות. מטרתה פיתוח תוצרים משמעותיים עבור תלמידי בית הספר והצוות החינוכי-טיפולי.

ראוי לציין כי ההשתלמויות המוסדיות פתוחות לכלל צות בית הספר ובכך אנו משיגים ערך נוסף של למידת עמיתים רחבה המדברת בשפה אחת אחידה.

אין תגיות