ראשי הבעה בהקלדה

 הבעה בהקלדה

הבעה באמצעות הקלדה הינה שיטה שפותחה על ידי הגב' יעל כהן, במטרה ללמד ילדים ונערים לא ורבאליים הנמצאים על הרצף האוטיסטי, לתקשר באמצעות הקלדה ולהביע את רצונותיהם ומחשבותיהם. 

בתהליך הלמידה קיימת התייחסות כוללנית לילד דרך כל האלמנטים האפשריים: התארגנות מוטורית, אוריינות ותהליך רגשי המאפשר חיבור בין העולם הפנימי והחיצוני. במהלך הטיפול בהקלדה, אנו מדמים שיחה ובכך מעודדים את הילד לדיבור חופשי והבעת מחשבות ורצונות. ישנם ילדים המתחילים לדבר ולהביע את עצמם בעקבות ההקלדה.

בשנת תשע"ה הוכנסה השיטה לבית הספר, כפיילוט ראשוני, במסגרתו טופלו כ-8 תלמידים, אשר זוהו על ידי יעל כמתאימים לסוג הטיפול. הטיפול התבצע באופן פרטני.

בשנה הנוכחית, הטיפול בהבעה והקלדה הורחב למסגרת קבוצתית כיתתית, באופן המאפשר תקשורת חברתית ושיח בין חברי הכיתה,כאשר המטרה לטווח הארוך הינה הכשרת צוותי חינוך בתוך בית הספר לטיפול באמצעות הקלדה באופן שיאפשר העברת התורה לתלמידים נוספים.

 

​​הבעה בהקלדה/יעל כהן- למידע נוסף

 

http://typetoexpress.co.il