תוכן עבור תגית 'יסודי':יחדיו - בית ספר ממלכתי - דפים
headmasterדבר המנהלת
School_populationאוכלוסיית ביה"ס
i_beliveאני מאמין
to bishvat 2016חוגגים ט"ו בשבט ביחדיו