ראשי שבוע הספר תשע"ו - יוצרים צעירים

 שבוע הספר תשע"ו - יוצרים צעירים

                 אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

 

THE HEBREW WRITERS ASSOCIATION IN ISRAEL

מידע על תחרות הכתיבה הארצית לילדים - תשע"ו - 2016 היוצאת בימים אלה לדרך שנת ה- 12 לקיומה במסגרת "אגודת הסופרים העברים בישראל" ובברכת בברכת משרד החינוך ומשרד התרבות, ביוזמתה ובהנהלתה של הסופרת ריקה ברקוביץ.החל מחודש ספטמבר 2015 עד סוף חודש ינואר 2016, במסגרת בית הספר או באופן ישיר,יכול כל תלמיד/ה מכיתה ג' עד ו' לשלוח לתחרות יצירה אחת בלבד, שיר או סיפור מקורי, עד 200 מילים, על גבי עמוד אחד בלבד. על דף היצירה עצמו או בגבו, יש לציין בכתב ברור את הפרטים הבאים: שם מלא של מחבר/ת היצירה, כיתה, שם בית הספר, טלפון של בית הספר והבית, כתובת פרטית מלאה כולל מיקוד.להנהלות בתי ספר יסודיים:ניתן ורצוי לשלוח לתחרות את יצירות התלמידים במרוכז, לאחר בדיקת מילוי כל הפרטים המבוקשים על דף היצירה או בגבו.למניעת הפרת זכויות יוצרים, על ההורים לוודא ולאשר שהיצירה שנשלחת לתחרות היא יצירה מקורית של בנם/ בתם. את היצירות יש לשלוח בכתב יד ברור (רצוי מודפס) אל: "אגודת הסופרים העברים בישראל", ולציין במען: לידי הסופרת ריקה ברקוביץ, תחרות הכתיבה הארצית, תשע"ו. כתובת למשלוח:"אגודת הסופרים" רחוב קפלן 6, תל-אביב, ת"ד 7111, מיקוד 6107002.שימו לב: יצירה שנכתבה על ידי יותר ממחבר אחד תפסל. 
כמו כן, לא יתקבלו לתחרות יצירות של תלמידים שזכו בה בעבר.

68 התלמידים זוכי התחרות, שמניינם כל שנה כמניין שנות המדינה, יזכו בתעוּדת מצוינוּת בכתיבה.

מגמת התחרות, שאינה כרוכה בתשלום - להניע כמה שיותר מילדי ישראל לשוב ולעסוק בכתיבה ספרותית לחיזוק יכולת ההבעה בכתב ובעל-פה .

עשרות אלפי תלמידים השתתפו עד היום בתחרות זו ונשמח אם גם תלמידיכם ישתתפו בה. 

הסופרת ריקה ברקוביץ מקיימת במהלך שנת הלימודים ברבים מבתי הספר ברחבי הארץ במסגרת "סל תרבות" או בקשר ישיר אתה "

מפגשי הכנה לתחרות הכתיבה הארצית", מפגשים ספרותיים מניעי כתיבה עם תלמידי כיתות ג'- יא'.  כמו כן, מסייעת מניסיונה בייעוץ למורים המעוניינים להנחות סדנאות כתיבה בבתי הספר.

טל' של ריקה  03-9660057 050-8622276.

בברכת הצלחה, הרצל חקק, יו"ר אגודת הסופרים העברים

"בית הסופר" ע"ש טשרניחובסקי, רח' קפלן 6, ת"א מיקוד 6473404, ת.ד. 7111 מיקוד 6107002​​

ספר היצירות - תשע"ה

אין תגיות