ראשי לוח צלצולים

 לוח צלצולים


         
סדר הצלצולים
 
8:00 – 8:50 – שיעור ראשון

8:50 – 9:40 – שיעור שני

9:40 – 9:50 – הפסקת אוכל

9:50 – 10:15 – הפסקה

10:15 – 11:00 – שיעור שלישי

11:00 – 11:45 – שיעור רביעי

11:45 – 12:00 – הפסקה

12:00 – 12:45 – שיעור חמישי

12:45 – 13:30 – שיעור שישי

13:30 – 13:40 - הפסקה

13:40 – 14:20 – שיעור שביעי

14:20 -15:00 – שיעור שמיני