ראשי תקנון משמעת וגבולות

 תקנון משמעת וגבולות

תלבושת אחידה:

התלבושת האחידה מאפשרת תחושה של שוויוניות בין תלמידי ביה"ס ומקדמת התנהגות נאותה בתוך מוסד חינוכי. התלמידים נדרשים להגיע עם חולצת ביה"ס הצבעונית בכל הימים למעט ימי שישי .

אי הגעה בתלבושת אחידה יגרור רישום התלמיד במזכירות ביה"ס והורדת ציון בתעודה.

* אין להגיע לביה"ס בגופיות וכפכפים.

* בטקסים ואירועים בית ספריים יש להגיע בחולצה לבנה.

 

איחורים:  יש להקפיד להגיע בזמן לביה"ס, תחילת יום הלימודים בשעה 8:00.

איחור מחייב פתק מההורים. תלמיד מאחר יישלח להירשם במזכירות. במקרה של איחורים תכופים, ההורים יזומנו לשיחה.

 

שמירה על רכוש פרטי וציבורי:

* חשוב לשמור על רכוש ביה"ס ולכן- אין ללכלך או לפגוע בקירות ביה"ס, בשולחנות, כסאות, כורסאות, ארונות וכל ציוד בית ספרי אחר (רכוש ציבורי).

* הציוד האישי הינו רכושו הפרטי של כל אדם. אין לפגוע או להשתמש בו ללא רשות.

* באולמות הספורט: יש להקפיד לשמור על כל ציוד הספורט וחובה להחזיר ציוד ספורט לאולם בתום השיעור.

במקרה של השחתת רכוש, ייבדק כל מקרה לגופו עם מחנך הכיתה. תתקיים שיחה ובהתאם לסיטואציה תיקבע פעולת תגובה (פיצוי הנפגע וכו').

 

שמירה על סביבה נקייה:

 * יש לזרוק כל פסולת לפח האשפה. (אין לזרוק פסולת בחצר, במסדרונות ביה"ס, בכיתות ובכל שטח אחר של ביה"ס).

* עם סיום השיעור האחרון בכיתה, על כל תלמיד להרים את כיסאו. יש לכבות חשמל ומזגנים.

* בהפסקה הלוח עומד לרשות התלמידים. באחריות התורנים למחוק את הלוח בתום ההפסקה ולדאוג לניקיון הכיתה.

* ברזי השתייה והקולר נועדו לשתייה בלבד ויש לשמור על ניקיונם.

* השירותים משמשים את כלל התלמידים בביה"ס  ולכן חשוב שכולנו נקפיד לשמור על ניקיונם.

במקרה של אי שמירה על סביבה נקייה, יירשם התלמיד ביומן המורה ותתקיים שיחה עם מחנך הכיתה. לאחר שלושה מקרים- הורדת ציון בתעודה.

 

אלימות מילולית ופיזית:

מוגנות רגשית- אלימות מילולית:

מילים או תנועות גוף שנאמרות או נעשות מתוך כוונה לפגוע בכבודו של האחר- אסורות בהחלט.

תלמיד אשר בזמן שיעור: יקלל, ילעג, ישפיל את חבריו ע"י מילות גנאי- יטופל ע"י המורה המלמד באותו שיעור.

כל אירוע של חרם / סחיטה חייב להיות מדווח למחנך הכיתה ולטפל בו מיידית!

1. תגובה בזמן שיעור- פעם ראשונה:

א.   הפסקת האירוע מיידית.

ב.    התלמיד יוצא מהכיתה ויושב לכתוב תיעוד אירוע.

ג.     התנצלות ובקשת סליחה: (בכתב או בע"פ או בפומבי). הבחירה של המורה בהתאם לסיטואציה והילד.

 

2. תגובה בזמן שיעור- פעם שנייה (טיפול כמו בפעם הראשונה והתוספת הבאה):

*  הטלת משימה כלפי הילד שנפגע, לכיתה או לציבור בביה"ס (לא כספי).

 

3. תגובה בזמן שיעור- פעם שלישית (טיפול כמו בפעם הראשונה והתוספת הבאה):

*  מניעת פעילות בית ספרית.

 

4. תגובה בזמן שיעור- פעם רביעית (טיפול כמו בפעם הראשונה והתוספת הבאה):

*  השעיה מהכיתה ל 2-4 שעות בכיתה גבוהה או מקבילה.

 

5. תגובה בזמן שיעור- פעם חמישית (טיפול כמו בפעם הראשונה והתוספת הבאה):

* זימון הורים לשיחת אזהרה להשעיה והורדת ציון בתעודה.

 

6. תגובה בזמן שיעור- פעם שישית (טיפול כמו בפעם הראשונה והתוספת הבאה):

* השעיה חיצונית ליום בסמכות מנהלת ביה"ס.

 

7. תגובה בזמן שיעור- פעם שביעית (טיפול כמו בפעם הראשונה והתוספת הבאה):

* זימון מיידי לאחר השעיה של ועדה בין-מקצועית לתוכנית התערבות.

 

אלימות פיזית:

כל נגיעה בגופו של האחר שלא בהסכמתו ומתוך כוונה לפגוע- אסורה בהחלט. אין לגעת בגופו של אחר ללא רשותו: אין להכות, אין לחנוק, אין לדחוף / למשוך, אין לבעוט וכו'.

במקרה של שימוש באלימות פיזית:

1. פעם ראשונה- השעיה בתוך ביה"ס בכיתה גבוהה או מקבילה ל 2-4 שעות.

2.  פעם שנייה - השעיה בתוך ביה"ס בכיתה גבוהה או מקבילה ל 4-6 שעות.

3. פעם שלישית-  השעיה ליום בבית בסמכות מנהלת ביה"ס.

4. פעם רביעית- השעיה ליומיים בבית בסמכות מנהלת ביה"ס.

5. פעם חמישית- זימון מיידי לאחר השעיה של ועדה בין-מקצועית לתוכנית התערבות.

 

 

תיבת טקסט: שמירה על נהלים ואכיפתם מאפשרת אורח חיים תקין, שיש בו יחס של כבוד לכל פרט ופרט.

אין תגיות