"החינוך הוא הדרך. האדם - הוא המטרה" א. ד. גורדון
 
 

המצגת ככלי לשיתוף הורים ולקידום שיח בגן

כיצד לעשות שימוש במצגת ככלי לשיתוף הורים בנעשה בגן ולקידום שיח ביון הורים לילדיהם.

יום הלשון העברית

ממשלת ישראל הכריזה על יום כ"א בטבת, הוא יום הולדתו של אליעזר בן יהודה , יום הלשון העברית. תוכלו לקבל כאן רעיונות למשחק ולפעילויות נוספות.

למידה אודות בן גוריון מתוך כרזות ופוסטרים

הצעה לפעילות: פיענוח פריטים חזותיים מסוג כרזות / תצלומים שבהם מופיעים שמו או תמונתו של בן גוריון.